Hatter Barn Case Study

From IWRAP
Jump to: navigation, search

Farvandet mellem Hatter Barn og Hatter Rev øst for Samsø indgår i dybvandsruten - rute T - gennem Kattegat, Storebælt, Langelandsbælt og den vestlige del af Østersøen.

Rute T slår et knæk ved Hatter Barn og Hatter Rev, men trods tydelige afmærkninger har passagen voldt mange navigatører store problemer gennem årene. Her en liste over grundstødninger de sidste fem år:


  • 2003: Olietankeren "Acushnet" går på grund ved Hatter Barn.
  • 2003: Den cypriotiske bulkcarrier "Hispania Graeza" grundstøder ved Hatter Barn.
  • 2003: Tankskibet "Ekturus" grundstødt ved Hatter Barn.
  • 2004: En hollandsk bulkcarrier med last af papir grundstøder på Hatter Rev.
  • 2004: Græsk bulkcarrier på 37.000 ton rammer Hatter Rev.
  • 2004: Tankskibet "Fortini Lady" grundstøder med sin last af gasolie ved Hatter Rev.
  • 2005: Bulkcarrieren "Pochard" grundstøder ved Hatter Rev.
  • 2005: Tankskibet "Ever Mighty" rammer Hatter Rev kort efter at have sat sin lods af på Samsø.
  • 2007: Det græske skib "Minerva Concert" grundstøder ved Hatter Barn. Den græske reder beskylder den danske lods for grundstødningen.
  • 2008: Det mere end 200 meter lange tørlastskib "Trans Pacific" grundstøder ved Hatter Barn.


Afmærkningen af det såkaldte turnpoint har tidligere været kritiseret i en stor undersøgelse, som Cowi udarbejdede for Søfartsstyrelsen og Farvandsvæsnet. Det er et sted, hvor der mellem oktober 2001 og juni 2002 skete 11 grundstødninger og 1 kollision.Ekstra bøjer gør farligt vand sikkert 22. maj 2007 06.33 Samsø

Det farlige farvand øst for Samsø er så sikkert, som det kan blive.

Sådan lyder vurderingen fra Farvandsvæsnet.

I sidste uge klemte et græsk tankskib sig fast i sandbunden ved det lavvandede område Hatter Barn.

Sammen med det nærliggende Hatter Rev er Hatter Barn det sted i danske farvande, hvor fleste skibe de sidste ti år er stødt på grund.

Lysbøjer giver større sikkerhed

Grundstødningen forleden var imidlertid den første, efter at Hatter Barn for halvandet år siden blev sikret med to nye lysbøjer, fortæller inspektoratschef Michael Skov.

På det tidspunkt fik Hatter Rev fem nye bøjer, og her har der slet ikke været nogen havulykker siden.

- Så der er ingen tvivl, om at den øgede afmærkning har haft en positiv effekt, mener Michael Skov.

- Men det er klart, at når der sker grundstødninger, så går vi ind og overvejer, om vi eventuelt kan optimere den afmærkning, siger inspektoratschefen.

En ny analyse fra Forsvarsministeriet viser, at farvandet øst for Samsø - trods den ekstra afmærkning - er det sted i Danmark, hvor der er størst risiko for en olieforurening til havs.

Fra 1997 til 2005 gik 47 skibe på grund i Danmark. Alene ved Hatter skete det 19 gange.


STAKIT blev sat op i uge 51 år 2005..... ingen ais data før dette tidspunkt.